DM i REVY 2018

...desværre, vi ses ikke den 21. & 22. sep. i Odense Koncerthus

Vi må desværre AFLYSE !!!

... alle billetter refunderes. Se info herunder...

Reaktioner

Vi har modtaget utallige reaktioner på mail og de sociale medier, på meddelelsen om aflysningen og tankerne om at rykke tilbage til Juelsminde allerede i 2019.

Bestyrelsen i Dansk Revyfestival beklager, at vi har måttet træffe det svære og ubehagelige valg om at aflyse DM i REVY 2018. Det er vi i den grad ked af – specielt overfor de mange glade revyfolk, der havde set frem til at mødes til en festlig weekend i revyens tegn.

Årsagen er manglede økonomi i arrangementet, idet vi kunne forvente et direkte underskud på min. 150.000,-. 

De seneste dage har der bl.a. med stor hjælp fra revyerne været forsøgt at finde sponsorater til at dække det forventede underskud. Det er desværre ikke lykkedes, men der skal lyde en stor TAK til revyerne for deres engagement – det var fantastisk at opleve !

Og hvorfor er det så gået så galt?

I bund og grund må bestyrelsen tage ansvaret, og det gør vi, men vi vil alligevel forklare årsagerne til aflysningen. Vi kan dog ikke være uansvarlige og udsætte foreningen og leverandørerne for en så stor økonomisk risiko.

1) Vi indgik en kontrakt med et professionelle fundraiser-firma, som stillede os fondsmidler for min. 250.000 kr.  i udsigt. Desværre måtte vi i foråret konstatere, at det ikke lykkedes firmaet at få tildelt fondsmidler, og også vores egen indsats at søge fondsmidler har udelukkende resulteret i afslag.

2) Vi regnede med at store fynske virksomheder kunne se en idé i at sponsere DMiREVY. Det er ej heller lykkedes, og her kommer vi til erkendelsen af, at man åbenbart ikke kender os godt nok på Fyn. I mængden af de events, der tilbydes på Fyn og især i Odense, har vi ikke været kendt og markeret nok, og dette kom bag på os. Derfor står vi i dag uden en eneste sponsor.

Uden sponsorer kan vi desværre ikke gennemføre et arrangement i denne størrelsesorden, uden at det bliver voldsomt dyrt for alle deltagere.

3) Det samme gælder omkring billetsalget, hvor vi i dag har solgt under 30% af det budgetterede, og lang de fleste er solgt til revyernes ”supportere”.

4) Vi havde også skrevet kontrakt med et marketingfirma omkring kontrakter med annoncører, men har fået den tilbagemelding, at ingen annoncer er blevet solgt. Den medarbejder, vi tegnede kontrakt med, er ikke ansat i firmaet mere, og projektet ser ud til at være kuldsejlet med hans afgang.

Vores omkostninger har vi naturligvis forsøgt barberet ned, og det er også nogenlunde lykkedes, men nu kan vi ikke komme længere ned, hvis vi skal afholde et DMiREVY på et anstændigt niveau, så derfor AFLYSES DMiREVY 2018, og alle der har købt billet får automatisk pengene refunderet. Vi beklager dybt de gener, dette vil medføre for de enkelte revyer og samarbejdspartnere.

Vi ønsker ikke at DM i REVY, som folkelig kulturevent skal ”begraves”, hvorfor der arbejdes på allerede i 2019 af komme tilbage til vores rødder og afvikle det i Juelsminde igen.

Pbv. Erik Vestergaard

...værd at vide om DM i REVY 2018...

Dansk Revyfestival

Skovbrynet 43
7130 Juelsminde
Tlf.: 4258 8000
E-mail

Info:

CVR nr.: 2986 5140
Pengeinstitut: Den Jyske Sparekasse
Konto: 8133-0002861445

MobilePay: 84880

©2018 Dansk Revyfestival. All Rights Reserved. Design by Sofahygge.

Search